Documentatie regelgeving

Farmaceutische en nutraceutische producten moeten voldoen aan een reeks van Europese en nationale regelgevingen. Aangezien beide sectoren sterk van elkaar verschillen, biedt Wolfs op beide niveaus ondersteuning op het gebied van regelgeving.

Dit omvat de selectie van uitsluitend ingrediënten die toegelaten zijn voor voedseltoepassingen, het respecteren van de maximale dosering en het conformeren aan de niveaus voor contaminanten. Wij bieden ook ondersteuning in de notificatieprocedure tot en met de voorbereiding van het volledige notificatiedossier voor de klant. Op basis van onze in house expertise, ondersteund door ons netwerk, kunnen wij bijdragen tot een vlotte afwikkeling van het reglementaire aspect van uw product.

Product overdracht

Met onze afdeling wetgeving kunnen we bijdragen om een dergelijke transitie op een betrouwbare manier en binnen een realistisch tijdsbestek te organiseren. Tests op pilotschaal en het opstellen van validatieprotocollen kunnen, waar nodig, worden georganiseerd.

Wanneer reguleren leuk wordt

  • Speciale afdeling regelgeving
  • Voor voedingssupplementen en farmaceutische producten
  • Europese en nationale wetgeving
  • Sterk netwerk
  • Rechtstreeks contact met overheidsinstanties