Suiker Coating

Suiker Coating

Suikercoating is nog steeds een meerstappenproces. Het is arbeidsintensiever dan filmcoating en vereist specifieke vaardigheden van de operator. Toch geniet deze traditionele methode nog steeds de voorkeur voor bepaalde toepassingen en sommige klassieke farmaceutische producten.

Voordelen

  • Traditionele methode
  • Meerstappenproces
  • Klassieke farmaceutische producten