Incapsulatie

We vullen uw product op in tweedelige doppen met harde schaal in verschillende maten met keuze tussen klassieke gelatine en vegetarische versie van middelgrote batchgroottes tot miljoenen capsules op onze ultramoderne en volautomatische machines.
 
 
Capsuleproductie (50, normaal, 11.61)
 
Capsule fabrikant (40, normaal, 6.84)
 

Capsulatie

Harde capsules zijn een wijdverbreide vorm van toediening van farmaceutische- of voedingssuplementen. Als voordeel biedt het een neutrale smaak, een veilige toepassing en meestal een lagere behoefte aan hulpstoffen. Harde capsules bestaan uit pure gelatine (dierlijke bron) of cellulose (plantaardige bron). De lege capsules worden geopend door de capsuleermachine, gevuld met het poeder of granulaat en tenslotte afgesloten.
Voor productidentificatie of marketingdoeleinden zijn er meerdere kleuren beschikbaar.

Capsulation

Hard capsules are a widespread form of pharmaceutical or food supplement administration. As advantage, it offers a neutral taste, a safety to apply and mostly a lower need of excipients. Hard capsules consist out of pure gelatin (animal source) or cellulose (plant source). The empty capsules are opened by the capsulation machine, filled with the powder or granulate and finally sealed.

For product identification or marketing purposes, multiple colors are available.

Voordelen inkapseling
Traditionele gelatine en vegetarische versies
Maten: 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 00

Wij willen u graag overtuigen

Wij willen u graag overtuigen

Wij kunnen uw partner zijn als onderaannemer in zowel de farmaceutische als de voedingsindustrie. Wij kunnen uw product ontwikkelen en produceren van grondstof tot eindproduct. Met de hulp van het Europees Sociaal Fonds kunnen we onze medewerkers goed onderbouwde opleidingen aanbieden.